Sunday, December 23, 2012

crosio efo bysedd

Byddai'n syniad da i wau, neu grosio i fod yn fanwl, yn yr awyren a maes awyr yn ogystal â darllen llyfrau neu ddefnyddio teclynnau modern. Ond gewch chi fynd â bachau efo chi yn yr awyren? Ces i fy synnu'n ffeindio cynifer o gwestiynau tebyg ar y we! Mae'n ymddangos mai ar dymer y swyddog diogelwch mae'n dibynnu yn y bôn. Fyddwn i ddim eisiau cael atafaelu fy machyn. Yna ffeindiais i ateb - crosio efo bysedd! Gwych! Mae'n dipyn o waith ar y dechrau, ond mae'n siŵr bydd yn hawdd ar ôl ymarfer. 

No comments: