Wednesday, December 19, 2012

dyn hynaf

Dyn o Japan ydy'r hynaf yn y byd bellach. Mae ganddo ddwsin neu ddau o great great grandchildren (methais yn llwyr i ffeindio'r gair hwn yn Gymraeg!!) Ces i fy synnu'n ei weld o; does ganddo fawr o rychau ar ei wyneb! Er ei fod o yn yr ysbyty'n ddiweddar yn ôl y newyddion, mae o'n ymddangos yn anhygoel o dda gan ystyried ei oedran (115.) Mae o'n byw efo ei deulu yn hytrach na mewn cartref henoed; tybed mai hyn yn cyfrannu at ei gyflwr iechyd. Mae o wedi gweld canrif gyfan. Rhyfeddol.

No comments: