Saturday, December 1, 2012

breuddwyd fy merch

Mae fy merch hynaf yn hoff iawn o heddweision ers ei phlentyndod. Roedd hi'n gyffro i gyd yn ysgwyd llaw efo heddwas pan oedd hi'n hogan ifanc yn Japan. Mae hi newydd orffen cwrs Heddlu Norman a gynigwyd i'r trigolion er mwyn iddyn nhw fod yn gyfarwydd efo gwaith yr heddlu. Wrth iddi ddod i nabod yr heddweision yno, mae hi'n cael ei gofyn am gymorth efo dylunio a thynnu lluniau drostyn nhw. (Y hi a gynigwyd ei gwasanaeth ar y dechrau a dweud y gwir!) Mae hi wrth ei bodd yn cael ymweld â gorsaf heddlu ger ei swyddfa'n aml. Dw i'n credu'n siŵr mai hi ydy'r unig berson sydd yn gwirioni ar gamu mewn i orsaf heddlu. Rŵan mae'n ffurfiol; cafodd ei chais ei dderbyn - gwirfoddolwr go iawn i Heddlu Norman ydy hi!

No comments: