Monday, December 10, 2012

pris gwerthfawr

Ces i gip ar Tom Cruise ar gae pêl-droed ym Manceinion y bore 'ma. Clywais fod o wedi hedfan mewn hofrennydd o Lundain i weld y gêm rhwng Man Uni a Man City. Aeth dau fyfyriwr o Japan yn y dref hon i Lundain i weld gêm arall yn ystod gwyliau'r hydref wythnosau'n ôl. (Arhoson nhw yno ond ychydig o ddyddiau.) Mae fy mab ifancaf yn breuddwydio i fynd i Loegr i weld gemau Uwch Gynghrair i gefnogi Chelsea ryw dro. Pris gwerthfawr i dalu, dw i'n siŵr i bobl sydd yn gwirioni ar bêl-droed, neu unrhyw chwaraeon.

No comments: