Monday, December 17, 2012

seddau hwylus

Mae Japaneaid yn gyfarwydd ag eistedd ar y llawr ar eu coesau'u plygu. (Roedd yna ond bwrdd isel yn y tŷ pan oeddwn i'n blentyn.) Y broblem ydy bydd eich coesau'n brifo ar ôl peth amser. Dyma sedd fach hwylus a ges i yn Japan flynyddoedd yn ôl. Mae hi'n ddefnyddiol dros ben; dw i'n cael eistedd ar y llawr heb frifo fy nghoesau. Yna ffeindiais i lun hwn o fynachod sydd yn eistedd ar seddau bach tebyg. Syniad da.

No comments: