Friday, December 28, 2012

siop goffi newydd

Mae yna siop goffi newydd yn y dref. Es i a'r gŵr ynghyd â ffrind yno am baned a sgwrs. Cynigir amrywiaeth o goffi, te a brechdanau arbennig; wedi cael gwersi sydyn gan y perchennog ar y fwydlen, dewisais i cappuccino efo Irish cream a brechdan cig eidion. Lluniodd fy cappuccino ar y cownter i mi dynnu lluniau, chwarae teg iddo fo. Roedd popeth yn dda iawn, a chawson ni sgwrs fach ddymunol. Dechreuodd fwrw eira - am y tro cyntaf y tymor.

No comments: