Monday, December 24, 2012

crys nadoligaidd

Roeddwn i'n gwisgo fy hoff grys Nadoligaidd a brynais i mewn siop elusen yn ddiweddar. Yna, gwelais un o aelodau'r eglwys yn gwisgo crys efo union yr un fath o batrwm arno fo. Roedden ni'n teimlo'n arbennig o agos at ein gilydd, a dyma gael tynnu llun ohonon ni!

No comments: