Sunday, December 16, 2012

rinc sglefrio

Dw i newydd ddod adref wedi helpu gwerthu diodydd a ballu yn ymyl y rinc sglefrio yng nghanol y dref. Adloniant newydd ydy'r rinc. Codir yn ystod y tymor gaeafol i'r trigolion. Roedd yn ddiwrnod cynnes iawn fodd bynnag, ac felly roedd y sglefrwyr yn chwysu wrth iddyn nhw fynd rownd a rownd. Daeth pedwar dynes yn eu 60au ynghyd plant a phobl ifanc; sglefriwr ardderchog oedd un ohonyn nhw! Cafodd ysgol fy mab ganiatâd i werthu byrbryd am ddyddiau, a dyma helpu efo ddwy ddynes arall. Doedd y busnes ddim yn rhy dda, ond mwynheais i sgwrs fach efo nhw! 

No comments: