Friday, November 1, 2013

arfer newydd

Wedi ffarwelio â'i chwaer aeth fy merch hynaf a'i gŵr yn ôl at IKEA a threulio oriau tan yn hwyr. Roedd digwydd bod yn noson Halloween ac roedd y siop bron yn wag. Cawson nhw amser hyfryd yn edrych ar bob dim yn hamddenol a chael swper yn y siop (peli cig Swedaidd!) Dwedodd hi fyddai'n arfer newydd iddyn nhw fynd i IKEA noson Halloween o hyn ymlaen!

No comments: