Saturday, November 30, 2013

bargen!

Wedi ffarwelio â fy ail ferch sydd yn gorfod mynd adref yn gynt oherwydd ei swydd, es i efo dwy eraill i siopa. Mae yna gynifer o siopau mawr a bach ac felly mae mynd i siopa yma'n bleser i mi. Yn gyntaf, aethon ni i Goodwill, fy hoff siop elusen! Prynais flows berffaith efo fy hoff liwiau. Yna i Kohl's i brynu clustogau ar gyfer y seddau cegin, bag ysgol a het gynnes i'r mab. Des o hyd i rai perffaith ar fargen fawr a oedd ar fin orffen mewn hanner awr. Talais $71 am bopeth wrth arbed $144. Aethon ni i siop neu ddwy wedyn ond phrynais i ddim byd. Prynodd fy merched rhywbeth da hefyd a daethon ni adref yn fuddugoliaethus.

No comments: