Tuesday, November 5, 2013

i made a promise

Mae o newydd gyrraedd - llyfr gan Nicola Legrottaglie wedi'i gyfieithu i'r Saesneg. Dw i wedi bod wrthi'n darllen yr llyfr yn Eidaleg; a dweud y gwir, mae'n anodd. Efallai fy mod i'n llwyddo i ddeall 70% wrth ddarllen yr un frawddeg sawl tro weithiau. Rŵan dw i'n cael deall popeth. Mae Nicola'n onest ac ostyngedig; dydy o ddim yn pregethu ond adrodd ei brofiad - sut mae nabod Iesu Grist wedi newid ei fywyd. Clywais fod nifer mawr o bobl wedi troi at Iesu drwy ei dystiolaeth. Mae'r llyfr yn werth ei ddarllen.

No comments: