Monday, November 25, 2013

i honduras

Arosodd efo ni ffrind da fy ail ferch neithiwr. Roedden nhw'n rhannu tŷ cyn i fy merch fynd i Corea, ac felly roedd ganddyn nhw gymaint o bethau i siarad amdanyn nhw. Doedd un nos ddim yn ddigon ond cawson nhw gyfle i siarad o leiaf cyn cychwyn eu cyfnodau newydd yn eu bywydau. Ym mis Chwefror bydd fy merch yn mynd i'r Eidal ac i Honduras mae'r llall yn mynd fel cenhades drwy amaethyddiaeth, ei harbenigedd. Bydd hi'n bwriadu aros yno am flwyddyn cyn meddwl am y cam nesaf. Hwyl am y tro felly.

No comments: