Monday, November 18, 2013

dirwy

Roedd fy merch yn gyrru at gyflymder 65 m.y.a. ar draffordd neithiwr, ond doedd hi ddim yn gweld yr arwydd traffig yn y tywyllwch wrth fynd drwy bentref bach. Cafodd hi ei hatal gan yr heddlu. Dyna'r tro cyntaf iddi sylweddoli bod ei thrwydded draffig wedi dod i ben ddau fis yn ôl. Cafodd hi ei dirwyo o $500. Roedd yn siomedig iawn pan ddaeth adref, ond clywodd gan ei chwaer wedyn gallai'r peth fod wedi llawer gwaeth. Fe wnaeth yr heddlu ganiatáu iddi yrru'n ôl yn lle cael towio ei char. Es i â hi at y swyddfa draffig iddi adnewyddu ei thrwydded y bore 'ma. Cafodd un newydd heb broblem. Dan ni i gyd yn ddiolchgar.

No comments: