Sunday, November 24, 2013

gormod o goffi

Fi sydd yn paratoi coffi, ayyb yn yr eglwys bob bore Sul. Weithiau na fydd digon a bydd rhaid i mi ymddiheuro, a thro arall bydd yna ormod. Bydd rhywun yn fodlon mynd â'r gweddill o goffi efo nhw o dro i dro, ond fel arfer bydda i'n gorfod ei dywallt yn y sinc. Mae'n anodd gwybod ddylwn i ddechrau pot arall neu beidio cyn eistedd yn fy sedd. Heddiw roedd pawb yn prysur fynd adref wedi'r gwasanaeth, ac fel y canlyniad aeth hanner o'r coffi wedi mynd i lawr y draen yn anffodus. 

No comments: