Thursday, November 28, 2013

gŵyl ddiolchgarwch

Dw i'n ddiolchgar am lawer o bethau:
am y teulu doniol, hapus
am fy iechyd
am y gwely clyd
am y to sych
am y dŵr glân a digon o fwyd
am MAC
am y rhyngrwyd
yn anad dim, am Iesu Grist sydd wedi marw er mwyn talu am fy mhechod, ac sydd atgyfodi fel cawn obaith tragwyddol.

No comments: