Friday, November 8, 2013

darllen y tri llyfr

Maen nhw wedi cyrraedd ddyddiau'n ôl - y tri llyfr am Fenis a archebais, a dw i'n mwynhau darllen pob un ohonyn nhw bob dydd. Drwy eu darllen dw i'n sylweddoli bod yna gymaint o lefydd methais i ymweld â nhw; llefydd anhysbys ond swynol yn llygaid y rhai sydd yn gwirioni ar Fenis. Er engraifft, roeddwn i'n cerdded yr un ffordd bob dydd rhwng fy llety a'r ysgol Eidaleg. Dw i'n difaru fy mod i'n fodlon ffeindio'r llwybr byrraf heb geisio profi'r lleill. Roeddwn i wrthi'n "cyrraedd" y cyrchfannau ar fy nodiadur yn hytrach na blasu'r pethau a oedd o fy nghwmpas i. 

No comments: