Sunday, November 10, 2013

noson hapus

Gan fod y ddwy ferch yn gweithio noson fy mhenblwydd, aethon ni i dŷ bwyta i ddathlu'r diwrnod wedyn. Does dim llawer o ddewis yn y dref, ond dw i a'r teulu'n fodlon mynd i Napoli's unrhyw dro. Felly a fu. Fel arfer bydda i'n yfed dŵr, ond y tro hwn, gan ei bod hi'n ddiwrnod arbennig, ces i wydraid o win pinc. Mae'n bob tro anodd penderfynu beth i'w gael yn Napoli's achos bod popeth yn swnio'n flasus. Dewisais spaghetti arrabbiata efo cyw iâr a oedd yn dda iawn. Wedi'r gweinydd clên ddod â'n bwyd ni, roedd pawb yn prysur edrych yn fanwl bwyd pawb arall am sbel cyn bwyta ei fwyd! Ar ôl cyfnewid tamaid efo'n gilydd, dechreuon ni fwyta'n bwyd ni'n hapus. Rhannon ni un Tiramisu i ddiweddu'r pryd o fwyd. Noson hapus.

No comments: