Friday, November 15, 2013

un o'r tri

O'r tri llyfr a brynais yn ddiweddar, dw i'n gwirioni ar hwn - Venice for Pleasure gan J.G. Links. Mae yna wahaniaeth mawr rhwng hwn a'r nifer o lyfrau eraill am Fenis - mae o'n hwyl. Mae modd sgrifennu Links yn apelio ata i. Dw i'n hapus gweld cynifer o luniau gan Canaletto, fy hoff artist hefyd; does ryfedd - arbenigwr adnabyddus Canaletto oedd Links ac yntau heb gael addysg swyddogol. (Newydd ddarllen amdano fo wnes i!) Prynais y llyfr hwn yn ail-law mewn cyflwr ardderchog am $4. Fedra i ddim credu bod rhywun wedi ei gwerthu. Na fydd o byth yn gadael fy ochr.

No comments: