Monday, November 11, 2013

veterans day

Collais a'r plant yr orymdaith! (Does dim ysgol heddiw.) Roedden ni'n rhy hwyr cyrraedd canol y dref. Aethon ni i ginio'n syth, cinio i godi pres i'r cyn-filwyr. Ces i chili gwyn (ffa, tatws, ŷd, cyw iâr) am y tro cyntaf. Roedd yn flasus iawn. 

Diolch yn fawr i'r milwyr i gyd sydd wedi gwasanaethu ac sydd yn gwasanaethu dros eu gwlad. Dydy rhyddid ddim yn rhad ac am ddim.

Llun: fy nhad-yng-nghyfraith sydd wedi gwasanaethu yn Ail Ryfel y Byd a Rhyfel Fietnam

No comments: