Monday, November 4, 2013

Daeth fy ail ferch â llond bag o ddail lliwgar a gasglodd o gwmpas y tŷ. Roedd hi ynghyd ei chwaer wrthi'n tynnu lluniau o'i moch cwta ar y dail. Roedd yr anifeiliaid bach yn ymddwyn yn dda oherwydd eu bod nhw'n prysur fwyta'r dail sych fel tasen nhw'n greision blasus. Collon ni un o'r tri'n ddiweddar yn anffodus ond mae'r ddau'n edrych yn fodlon yn cael cymaint o sylw gan eu perchennog. 

No comments: