Wednesday, November 27, 2013

gwaith iard

Roeddwn i'n rhy flinedig sgrifennu post ddoe wedi gweithio yn yr iard efo fy mab am dair awr. Mae'r tymor i dwtio'r dail sydd yn cuddio'r iard wedi hen ddod. Gan fod gwyliau'r ysgol newydd ddechrau, penderfynais wneud y gwaith efo fy mab. (Dydy'r merched ddim yn ei wneud oherwydd bod ganddyn nhw asthma.) Mae fy mhenelinoedd yn brifo ond dw i'n fodlon gweld yr iard flaen dwt. Rŵan does dim rhaid i mi boeni byddai'n dail ni'n cael eu chwythu at iardiau'r cymdogion. Dw i'n gadael yr iard gefn fel mae hi; bydd y dail yn troi'n bridd yn araf bach.

No comments: