Saturday, November 16, 2013

tynnu lluniau neu beidio

Ydy hi'n bosib peidio tynnu lluniau na sgrifennu nodiau wrth gerdded o gwmpas Fenis, fel mynnodd Paolo Barbaro a Tiziano Scarpa? Mae'n haws dweud na gwneud. Ceisiais innau am dipyn; pan es i ar y bws dŵr ar y Gamlas Fawr am y tro cyntaf ben bore, penderfynais beidio cyffwrdd fy nghamera ond mwynhau'r golygfeydd i'r eithaf. Roedd yn brofiad anhygoel, ond yn fuan ces i fy nhrechu a dechrau tynnu lluniau fel y gweddill o'r twristiaid. A dweud y gwir, dw i'n fodlon fy mod i wedi dilyn fy nyhead; mae gen i luniau i fy atgoffa i o'r pythefnos rhyfeddol. Byddai'n anodd cofio fy mhrofiad hebddyn nhw.

No comments: