Tuesday, November 12, 2013

y funud fach

Er bod ni wedi methu gweld yr orymdaith ddoe, roedd yn braf cerdded drwy'r brifysgol ar ein ffordd i ganol y dref, a gweld y dail lliwgar ym mhob man. Mae Masarn yn arbennig o hardd. Fedrwn i ddim peidio tynnu llun neu ddau efo fy merched yn y ffrâm.

No comments: