Tuesday, November 19, 2013

y cam nesaf iddi

Dw i'n llawn cyffro! Mae fy ail ferch newydd sicrhau lle yn yr Eidal! Bydd hi'n aros efo teulu a dysgu Saesneg iddyn nhw yn ardal le Marche am dre mis. Mae yna chwech yn y teulu - y rhieni, nain a thri o blant. Bydd hi'n gwirfoddoli mewn ysgol hefyd. Mae hi wedi bod yn dysgu Eidaleg o dro i dro, ond rŵan mae hi eisiau dysgu o ddifri. Hwrê! Bydd gen i bartner.

No comments: