Saturday, November 2, 2013

wedi blino

O'r diwedd dw i'n cael eistedd a sgrifennu post wrth yfed cwpaned o seidr afal poeth. Roedd yn ddiwrnod llawn er bod o heb ddiweddu eto. Es i efo'r gŵr i'r brifysgol y bore 'ma i glywed ein merch ynghyd ei dosbarth darllen y storiâu byrion a cherddi a grewyd ganddyn nhw. Ffwrdd a fi i wneud y gwaith glanhau yn yr eglwys dilynwyd gan wibdaith fer i'r archfarchnad am fwydydd. Wedi dod adref, paratois ginio sydyn i'r teulu wrth gychwyn y peiriant golchi. Dw i newydd grasu dau ddwsin o fyffins pwmpen ar gyfer y potlwc i'r myfyrwyr o dramor heno. Dim ond y teulu sydd yn mynd. Dw i'n rhy flinedig; well gen i ymlacio adref gweddill y diwrnod.

No comments: