Friday, November 29, 2013

cinio gŵyl ddiolchgarwch

Mae pawb yma yn nhŷ fy merch hynaf yn Norman er mwyn treulio penwythnos Gŵyl Ddiolchgarwch. Cawson ni ginio mawr heddiw yn lle ddoe, ac mae'r plant yn cysgu'n braf rŵan cyn iddyn nhw godi e cael hwyl efo'i gilydd tan yn hwyr. Roedd yn ddiwrnod braf a roedden ni'n medru tynnu lluniau ohonon ni ar gyfer llythyr Nadolig. Dw i wedi blino ond fodlon. Yfory dan ni'n siopa!

No comments: