Thursday, November 14, 2013

mae google wedi gorchfygu fenice

Hon ydy'r neges a ddarllenais mewn sawl erthygl y bore 'ma. Gan fod cerbydau gan gynnwys beiciau'n cael eu gwahardd yn Fenis, roedd gweithwyr Google yn gorfod cerdded efo camera trwm ar eu cefn o gwmpas y dref yn mynd i fyny a lawr dros 400 o bontydd; roedd rhai ohonyn nhw'n cael mynd ar gondola'n braf! Bydd popeth yn barod mewn wythnosau, medden nhw. Dyma gip o beth sydd yn dod.

No comments: