Saturday, November 23, 2013

prynhawn sadwrn

Wedi bore ofnadwy o brysur, mae gen i amser i sgrifennu fy mlog o'r diwedd wrth yfed paned o de. Mae stiw cig eidion yn y crockpot bellach ac mae o'n prysur goginio ei hun! Bydd gynnon ni westai heno sydd yn aros am ddwy noson. 

Gofynnodd fy merch hynaf beth fyddwn i eisiau'n anrheg Nadolig. Atebais, "DVD Thermae Romae!" Dw i dal heb ei wylio er fy mod i eisiau ei wylio ers misoedd. Gobeithio y bydda i'n dod o hyd iddo dan goeden Nadolig eleni. 

Mae'r peiriant golchi newydd orffen. Rhaid i mi fynd i ddechrau llwyth arall a pharatoi ystafell ar gyfer ein gwestai ni.


No comments: