Friday, November 22, 2013

pryd o fwyd sbeislyd

Coginiodd fy merch pryd o fwyd Coreaidd neithiwr. Roedd angen mynd i Tulsa i brynu'r cynhwysion arbennig. Roedd hi'n awyddus i goginio un o'i hoff brydau o fwyd dros ei theulu.  Kimuchi - llysiau wedi'u mwydo mewn saws sbeislyd ydy'r cynhwysyn a ddefnyddir yn aml yn Corea. Oedd! Roedd yn hynod o sbeislyd (a blasus) er ei fod o'n gyffredin yn ôl fy merch! Gobeithio bod y garlleg a'r pupur poeth yn gwneud lles i ni i gyd sydd wedi dal annwyd.

No comments: