Friday, January 10, 2014

ail-gychwyn dringo

Wedi'r gwyliau hir, agorwyd drysau'r brifysgol leol ar gyfer y tymor newydd, a dyma ail-gychwyn dringo grisiau NET Building. Roedd yn bwrw glaw'n arw pan es i allan ond doeddwn i ddim yn bwriadu gadael glaw fy atal rhag ymarfer fy nghoesau. Roeddwn i'n falch iawn sylwi fy mod i'n medru dringo'n haws nag o'r blaen. (Roeddwn i'n dringo grisiau'r tŷ yn ystod y gwyliau.) Wrth gwrs mai hollol wahanol bydd dringo 463 o risiau ar un pryd, ond o leiaf dw i'n mynd yn gryfach.

No comments: