Monday, January 13, 2014

mae alberto'n ôl

Mae'n braf gweld bod Alberto newydd bostio awdio cyntaf y flwyddyn. Roedd gen i dipyn o ofn na fyddai o eto wrth weld yr hwyl roedd o'n ei gael ar ei wyliau efo ei ffrindiau yn Romania. Dwedodd fod o'n cael digon ac mae o'n barod i ail-gychwyn Italiano automatico. Siaradodd am Michael Phelps, nofiwr o fri a oedd yn nofio am ddwy awr a hanner o leiaf bob dydd am flynyddoedd hyd yn oed ar ei benblwydd. (Nofiodd ddwbl ar yr achlysur!) Ymarfer gwrando ydy'r awdio, ond cewch chi wrando ar bethau diddorol sydd yn eich ysgogi chi i ddal ati ar yr un pryd. 

No comments: