Friday, January 3, 2014

gwarth arnyn nhw

Mae hi'n ddigon bregus heb ychwanegu cymorth i waethygu'r cyflwr - y ddinas fwyaf unigryw a phrydferth yn y byd, sef Fenis. Wedi "dathlu" Noson Galan yn Piazza San Marco, fe adawodd y dyrfa wallgof lanast anghredadwy yno. A phwy oedd yn gorfod glanhau popeth ond y gwirfoddolwyr lleol truan. Does dim angen ymddygiad gwarthus er mwyn dathlu'r flwyddyn newydd neu dim byd.

No comments: