Thursday, January 23, 2014

peth newydd

Wrth i fy drydedd ferch newydd gael swydd ran amser newydd, mae angen trefni reid o gwmpas y dref bellach. Mae hi'n beicio i'r brifysgol, ond mae angen car arni hi i fynd i'r swyddfa yn ystod y dydd, ond dw innau angen car i godi fy nau blentyn ifancaf yn yr ysgol ac i wneud pethau eraill. Mae'r sefyllfa'n gymhleth yr wythnos 'ma tra fy ngŵr yn mynychu cynhadledd oddi cartref, ac felly dim ond un car sydd ar gael. O leiaf mae ganddi hi swydd syml ond dda yn yr Adran Optometreg. Bydd hi'n ffarwelio i Braum's cyn hir lle mae hi'n gweithio ers blwyddyn a hanner.

No comments: