Saturday, January 11, 2014

enfys yn hawaii


Mae fy merch hynaf a'i gŵr newydd ddod adref wedi cael gwyliau hyfryd yn Hawaii. Aethon nhw ddim i leoedd poblogaidd fodd bynnag ond roedden nhw'n aros yng ngogledd Oahu efo ffrindiau ei thaid yn mwynhau'r golygfeydd godidog yno. Roedden nhw'n medru ymweld â'i thaid a nain yn aml a rhoi cymorth iddyn nhw hefyd. Tynnodd hi nifer mawr o luniau a hwn ydy'r gorau yn fy nhyb i! (Wnaeth hi ddim ffotosiop arno fo chwaith!)

No comments: