Tuesday, January 7, 2014

twrnamaint

Mae'r ysgolion yn yr ardal ar gau am yr ail ddiwrnod wedi'r eira diweddaraf. Wrth gymryd mantais ar yr amser sbâr, dechreuodd y plant a finnau gystadleuaeth Speed neithiwr. Fy mab ifancaf a baratowodd y grŵp. Cynhaliwyd y twrnamaint cyntaf. Enillodd y bedwaredd ferch a chael ei gwobrwyo efo $1. Fe fyddwn ni'n chwarae sawl gêm am weddill y diwrnod.

No comments: