Thursday, January 30, 2014

trwsio'r tŷ

O'r diwedd mae Kurt yma heddiw i drwsio'n tŷ ni. Gofynnais iddo ddod ryw ddau fis yn ôl ond handyman poblogaidd ydy o, ac ar ben hynny roedd o'n sâl iawn am ddyddiau. Mae'r rhestr drwsio yn hirach bellach. Mae o wrthi rŵan. Mae ganddo gynghorion ac awgrymiadau amrywiol mae o awyddus i'w rhoi i chi bob tro. Er ei fod o'n tueddu'n siarad dipyn yn rhy hir, dw i a fy ngŵr yn ei werthfawrogi'n fawr.

No comments: