Tuesday, January 28, 2014

ar gau

Mae Pont Rialto yn Fenis yn sâl. Mae angen ymweliad "meddygon" arni hi, ac felly mae hi ar gau am dri diwrnod o heddiw ymlaen. Does ryfedd ei bod hi'n sâl gan ystyried y nifer o dwristiaid sydd yn cerdded arni hi bob amser ers blynyddoedd. Rhaid cael asesu cyn y gwaith adfer. Gobeithio y bydd hi'n gwella a dal i sefyll am amser hir.

No comments: