Wednesday, January 8, 2014

glanhau'r peiriant golchi

Ac am y tro cyntaf ers prynwyd bum mlynedd yn ôl! A dweud y gwir, doeddwn i erioed yn meddwl bod angen gwneud hyn hyd yma er fy mod i'n sylweddoli arogl llwyd yn ddiweddar. Daeth fy ail ferch â thyweli budr i'w golchi oddi ar ei siop drin gwallt neithiwr oherwydd bod peiriant golchi'r siop wedi torri. Ac felly roeddwn i'n benderfynol o lanhau fy mheiriant y bore 'ma, a dyma ddarllen y cyfarwyddiadau a sylweddoli bod yna gylch arbennig ar gyfer glanhau'r peiriant. Awgrymwyd hyd yn oed i wneud hyn unwaith bob mis! Mae'r peiriant druan wrthi ar hyn o bryd. Mae'n ddiddorol gweld cymaint o ddŵr drwy'r ffenestr fach.

No comments: