Saturday, January 18, 2014

canu yn japaneg

Cynhaliwyd cystadleuaeth ganu ar y we - canu caneuon Japaneaidd gan bobl dramor. Ces i fy synnu'n gweld y nifer mawr o bobl tu allan i Japan yn gwirioni ar ganeuon Japaneaidd. Mae hi'n rhyfeddol bod nhw'n medru eu canu nhw cystal. Stiwardes ydy'r enillwr ac mae hi'n mynd i ddosbarth i ddysgu'r grefft hyd yn oed. Y plant bach o Congo sydd yn canu Totoro ydy fy ffefryn. Dw i'n gwirioni ar yr hogyn sydd yn dawnsio'n siriol!

No comments: