Sunday, January 26, 2014

byth yn colli cyfle

Sgrifennais am gloeon clap ar Bont Accademia yn Fenis o'r blaen. Er bod yr awdurdod a gwirfoddolwyr yn dod i ryddhau'r bont o bryd i'w gilydd, mae'r broblem yn dal yno fel gweddill o'r lleoedd prydferth yn y byd. A doedd y mewnfudwyr anghyfreithlon ddim eisiau colli cyfle i ennill pres gan gymryd mantais ar y sefyllfa yn gwerthu cloeon clap i gyplau addawol ar y bont. Dydy patrolio'r heddlu ddim yn ymddangos yn effeithiol chwaith.

No comments: