Monday, January 6, 2014

sinamon a mêl

Dw i newydd ddarllen am sinamon a mêl; maen nhw'n gwneud llawer o les i chi. Dywedodd rhai hyd yn oed eu bod nhw'n gwella'r rhan fwyaf o'r afiechyd. Pam lai? Does dim colled na sgil effaith drwg pe na fydden nhw'n gweithio cystal. Dechreuais ynghyd y teulu eu bwyta nhw pryd bynnag cawn ni gyfle. Dw i ddim yn hoffi cymysgedd o sinamon a dŵr achos ei fod o ddim yn toddi'n dda, ac felly dw i'n ei ddefnyddio fo a mêl yn fy uwd, iogwrt, ar fy mara, hyd yn oed ar fy wyneb!

No comments: