Wednesday, January 22, 2014

storm trouper

Un greadigol ydy fy merch hynaf ers plentyndod. Roedd hi'n paentio a chreu pethau diddorol drwy'r amser (ac mae hi'n dal i wneud hynny'n broffesiynol bellach.) Un o'i champweithiau oedd gwisg Storm Trouper a greodd o flychau grawnfwyd pan oedd hi'n 15 oed. Ffrind iddi a oedd tu mewn. Fe wnaethon nhw a fy mhlant eraill orymdeithio i dŷ cymydog!

No comments: