Wednesday, January 1, 2014

gobaith

Beth fydd yn digwydd eleni? Does neb yn gwybod ond dw i'n nabod yr un sydd yn ei wybod; mae o'n ffyddlon; mae yna obaith ynddo. "Myfi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd," meddai. Blwyddyn Newydd Dda i bawb.

No comments: