Sunday, January 12, 2014

tacsi arbennig i'r maes awyr

Mae ffrind o Japan yn ymweld â'r dref hon ers ddoe. Fe wnaeth hi raddio yn y brifysgol leol flynyddoedd yn ôl. Dim ond dau ddiwrnod sydd ganddi hi yma cyn hedfan i dalaith arall. Cawson ni amser byr ond dymunol yn sgwrsio'r prynhawn 'ma. Bydd hi'n gadael bore fory. Clywais fod hi newydd gael cynnig braf gan un o'i ffrindiau yma sydd yn berchen ar awyren fach. Bydd hi'n cael lifft i Faes Awyr Tulsa yn ei awyren!

No comments: