Sunday, January 5, 2014

eira

Tra bod fy merch hynaf a'i gŵr yn mwynhau tywydd mwyn yn Hawaii, cawson ni eira eto yn Oklahoma. Cafodd gwasanaeth yr eglwys ei ganslo'r ail dro yn y gaeaf hwn, a dyma ni'n addoli Duw gartref. Mae hi'n dal i fwrw eira; bydd y tymheredd yn gostwng yn 3F/-16C heno yn ôl rhagolygon y tywydd. Mae tân yn llosgi yn y llosgwr logiau'n siriol. Dw i'n coginio cawl cyw iâr Mecsicanaidd yn y crock pot i swper rŵan.

No comments: