Saturday, January 25, 2014

popty bach dros dro

Does gen i ddim popty bach handi. Wedi taflu tri neu bedwar ers symud i America, penderfynais beidio prynu un arall ond tostiwr sydd yn tostio tafellau o fara. Dw i'n amau bod nhw'n cael eu cynllunio'n benodol fel na fyddan nhw'n para'n hir. Weithiau, fodd bynnag, dw i'n ysu am dost efo caws arno fo. Fydda i byth yn defnyddio'r popty mawr i'w wneud o serch hynny. Waeth beth roeddwn i eisiau bynsen wedi'i dostio heddiw, a dyma ddyfeisio popty bach dros dro. Wedi ychydig o funudau, (troes o unwaith neu ddwy) fe wnes i lwyddo. Hwrê!

No comments: