Saturday, January 4, 2014

mac user

Ces i neges sydyn gan fy merch hynaf y bore 'ma yn gofyn pam fod fy enw'n dangos fel "Mac User" ar fy e-bost. Gan nad oes neb arall yn defnyddio fy MAC Book, fe'i gadawais fel mae o. Fe sgrifennais sawl neges at ffrindiau'n barod ond rhaid bod nhw meddwl mai junk mail a gawson nhw a'i daflu nhw! Rhaid i mi yrru neges atyn nhw.

No comments: