Tuesday, January 14, 2014

llosgwyr logiau amrywiol

Tra oeddwn i'n chwilio am air yn Eidaleg, des ar draws lluniau llosgwyr logiau Eidalaidd. Maen nhw'n smart iawn! Mae yna rai sydd yn debyg i'n un ni, ond mae rhai'n edrych fel pethau hollol fodern. Dysgais sut i ddweud "rhaid i ni dorri coed tân" yn Eidaleg hefyd ar yr un pryd! - dobbiamo spaccare la legna. Mi ddysga' i hyn i fy mab ifancaf heno. Anogodd Alberto i gymysgu dysgu iaith a'ch diddordebau. Wrth gwrs nad hyn yn golygu fy mod i'n gwirioni ar losgwyr logiau, ond rhywbeth cyfarwydd ydyn nhw.

No comments: