Monday, January 20, 2014

croen grawnffrwyth

Dw i a'r plant yn hoffi grawnffrwyth a'i fwyta bron bob dydd. Dydw i ddim yn taflu'r croen yn y bin yn syth serch hynny. Mae o'n cael ei ddefnyddio'n hwylus cyn hynny fel:
1. llestri bach tafladwy i osod llwyau coginio, tamaid o fwyd, pils ayyb
2. sbwng dysgl i gael gwared ar ddarnau bwyd ar y llestri cyn iddyn nhw fynd i'r peiriant
Efallai fydd fy mam yn falch ohona i!


No comments: