Sunday, January 4, 2015

ateb

Dw i'n dal i ail-ddarllen nofelau Jane Austen. Wedi gorffen Persuasion, roedd gen i gwestiwn ynglŷn plot y stori ac eisiau trafod efo rhai sydd yn hoffi ei nofelau. Pwy sydd yn well na Chymdeithas Jane Austen? A dyma ysgrifennu atyn nhw. Ces i ateb clên a llawn  gan y cadeirydd - hynny ydy ateb wedi'i feddwl yn ddwys. Er nad ydw i'n cytuno â hi, roedd yn ddiddorol cyfnewid barnau efo un sydd yn gwybod yn dda am waith Austen.

No comments: